Jak dobrze, ze jestes !
Jak dobrze, ze jestes !
Start 1
Lewa
Prawa
Koniec 1
Start 2
Lewa
Prawa
Koniec 2